שפיר גיוראאדריכלים

שפיר גיורא שם שפיר גיורא עיר אשקלון רחוב הרב נורוק 10 טלפון 08-6744144 קטגוריה אדריכלים