שייר מלכהאדריכלים

שייר מלכה שם שייר מלכה עיר רמת גן רחוב תרפ”ב 8 טלפון 072-3205550 קטגוריה אדריכלים