פורת יהודהאדריכלים

פורת יהודה שם פורת יהודה עיר חיפה רחוב מרטין בובר 17 טלפון 04-8244691 קטגוריה אדריכלים