סנדי עבדיאדריכלים

סנדי עבדי שם סנדי עבדי עיר כפר האורנים רחוב יפה נוף 43 טלפון 072-3205970 קטגוריה אדריכלים