סגל גידואדריכלים

סגל גידו שם סגל גידו עיר תל אביב רחוב רפידים 20 טלפון 072-3205392 קטגוריה אדריכלים