לסרי מוריאלאדריכלים

לסרי מוריאל שם לסרי מוריאל עיר ירושלים רחוב בצלאל 24 טלפון 02-6254908 קטגוריה אדריכלים