הלוי יצחקאדריכלים

הלוי יצחק שם הלוי יצחק עיר בית שמש רחוב בן צבי 19 טלפון 054-2374555 קטגוריה אדריכלים