גת שלמהאדריכלים

גת שלמה שם גת שלמה עיר תל אביב רחוב יוחנן הורקנוס 26 טלפון 072-3203133 קטגוריה אדריכלים