גרסיה תמראדריכלים

גרסיה תמר שם גרסיה תמר עיר שמשית רחוב שוהם 14 טלפון 052-4621053 קטגוריה אדריכלים