בר; שיפמן-נתןאדריכלים

בר; שיפמן-נתן שם בר; שיפמן-נתן עיר ירושלים רחוב דרך בית לחם 16 טלפון 02-6740674 קטגוריה אדריכלים