בלזם שמואלאדריכלים

בלזם שמואל שם בלזם שמואל עיר ירושלים רחוב אדניהו הכהן 28 טלפון 02-5828112 קטגוריה אדריכלים