אורן אבנראדריכלים

אורן אבנר שם אורן אבנר עיר קרית אתא רחוב עבודה 14 טלפון 04-8455621 קטגוריה אדריכלים

ויצנר רחלאדריכלים

ויצנר רחל שם ויצנר רחל עיר קרית אתא רחוב מודליאני 5 טלפון 04-8480992 קטגוריה אדריכלים

זאנו יוסףאדריכלים

זאנו יוסף שם זאנו יוסף עיר קרית אתא רחוב העצמאות 62 טלפון 04-8446815 קטגוריה אדריכלים

פורטל נסיםאדריכלים

פורטל נסים שם פורטל נסים עיר קרית אתא רחוב נוף הכרמל 16 טלפון 04-8402050 קטגוריה אדריכלים