שירה הנדסהאדריכלים

שירה הנדסה שם שירה הנדסה עיר צפת רחוב רח’ ל’ 30 טלפון 077-2713600 קטגוריה אדריכלים