הורביץ יגילאדריכלים

הורביץ יגיל שם הורביץ יגיל עיר ירושלים רחוב קליינמן 13 טלפון 02-6430227 קטגוריה אדריכלים

חביבה משבאדריכלים

חביבה משב שם חביבה משב עיר ירושלים רחוב בן סירא 2 טלפון 02-6246848 קטגוריה אדריכלים

אורן נירהאדריכלים

אורן נירה שם אורן נירה עיר ירושלים רחוב אלחריזי 30 טלפון 02-5635420 קטגוריה אדריכלים

קולינס דודאדריכלים

קולינס דוד שם קולינס דוד עיר ירושלים רחוב קצנלבוגן 60 טלפון 02-6510030 קטגוריה אדריכלים

מרים ליפשיץאדריכלים

מרים ליפשיץ שם מרים ליפשיץ עיר ירושלים רחוב סוסניק אליעזר 9 טלפון 054-8426098 קטגוריה אדריכלים